Buyaathaillah's Blog

Mudzakarah Perusak Amal

*6 PERKARA YANG DAPAT MERUSAK AMAL-AMAL BAIK*

1. AL ISTGHLAL BI’UYUBIL KHOLQI (sibuk dengan aib orang lain)
Sehingga lupa pada aib sendiri.
Semut diseberang kelihatan sedang gajah dipelupuk mata tidak kelihatan.
Allah Ta’ala berfirman
. ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺇِﻥَّ ﺑَﻌْﺾَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ﺇِﺛْﻢٌ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺠَﺴَّﺴُﻮﺍ
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka,
karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”
(QS. Al-Hujurat : 12)

2. QASWATUL QULUB ( hati yang keras)
Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang.
Sulit menerima nasehat.
Allah subhânahu wa ta’âlâ berfirman:
ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻣَﺮَﺽٌ ﻏَﺮَّ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺩِﻳﻨُﻬُﻢْ
Artinya:
“…Dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata,
‘Mereka itu (orang-orang mu’min) ditipu oleh agamanya.”
(QS. Al-Anfâl : 49)

3. HUBBUN DUNYA (terlalu cinta terhadap dunia)
Merasa hidupnya hanya di dunia aja maka segala aktifitasnya tertuju pada kenikmatan dunia sehingga lupa akan hari esok di akhirat.
Allah Ta’ala berfirman :
ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺣَﺮْﺙَ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﻧﺰﺩْ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺣَﺮْﺛِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺣَﺮْﺙَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻧُﺆْﺗِﻪِ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦْ ﻧَﺼِﻴﺐٍ
”Barang siapa menghendaki pahala akhirat
niscaya Kami tambah pahala itu baginya,
dan barang siapa menghendaki pahala dunianya
niscaya Kami beri pahala baginya,
dan tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat”.
(QS. Asy-Syura: 20)

4. QILLATUL HAYA’ (sedikit rasa malunya)
Jika seseorang telah kehilangan rasa malu
maka akan melakukan apa saja tanpa takut dosa.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
ﺇﻥَّ ﻟِﻜُﻞِّ ﺩِﻳﻦٍ ﺧُﻠُﻘًﺎ ، ﻭَﺇﻥَّ ﺧُﻠُﻖَ ﺍﻹﺳْﻼَﻡِ ﺍﻟﺤَﻴَﺎﺀ
“Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan
akhlak Islam itu adalah rasa malu.”
(HR. Ibnu Majah no. 4181)

5. THULUL AMAL (panjang angan- angan)
Merasa hidupnya masih lama di dunia ini sehingga enggan untuk taubat.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
ﻳَﻬْﺮَﻡُ ﺍﺑْﻦُ ﺁﺩَﻡَ ﻭَﻳَﺒْﻘَﻰ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﺛْﻨَﺘَﺎﻥِ : ﺍﻟْﺤِﺮْﺹُ ﻭَﺍﻟْﺄَﻣَﻞُ
“Anak Adam menjadi tua dan dua perkara masih tetap ada padanya:
rakus dan angan-angan.”
(QR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas)

6. DHULMUN LA YANTAHI (kezhaliman yang tak pernah berhenti)
Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya
jika tidak segera taubat dan berhenti maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut.
Allah Ta’ala berfirman :
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻋَﻠِﻢَ ﻣِﻦْ ﺁَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍﺗَّﺨَﺬَﻫَﺎ ﻫُﺰُﻭًﺍ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻣُﻬِﻴﻦ
ٌDan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat Kami,
maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok.
Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
(QS. Al-Jaatsiyah 9)
Mudah2an kita semua dijauhkan dari 6 perkara ini.
Sehingga tetap istiqomah dalam ketaqwaan.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Allah terimalah dari kami (amalan kami),
Aamiin…

Semoga kita tetap ISTIQOMAH dalam menjalankan semua Perintah-Nya …
Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: