Buyaathaillah's Blog

Mudzakarah II maulana Saad :  6 sifat 

​Maulana Saad bagi mudzakarah untuk memahami 6 sifat sahabat adalah dengan tanda-tanda
Laailaahaillallah Muhamadurrosulullah adalah Ikrarnya seorang Hamba. 

Dengan Laailaahaillallah Muhamadurrosulullah akan menghilangkan penyakit syirik, khurafat dan bid’ah.
Tanda-tanda Laailaahaillallah Muhamadurrosulullah menjadi sifat seorang hamba semakin hari semakin cinta kepada kampung akhirat. Apabila dunianya bertambah tak merasa bahagia. Apabila dunianya berkurang tidak merasa sedih. 
Shalat khusyu’ wal khudlu’ adalah tanda penghambaan seorang hamba. 

Dengan Shalat khusyu’ wal khudlu’ akan menghilangkan penyakit fahsya dan munkar.
Tanda-tanda Shalat khusyu’ wal khudlu’ menjadi sifat seorang hamba semakin hari seluruh anggota tubuhnya semakin takut bermaksiat kepada Allah. Apabila ada masalah diselesaikan dengan shalat. 
Ilmu ma’a Dzikir adalah tata cara hidup dan perasaan seorang hamba. 

Dengan Ilmu ma’a Dzikir akan menghilangkan penyakit kejahilan, kebodohan dan lalai.
Tanda-tanda Ilmu ma’a Dzikir menjadi sifat seorang hamba semakin hari semakin takut dan harap kepada Allah. Sedikit tertawa, banyak menangis.   
Ikromul Muslimin adalah pakaian kemuliaan seorang hamba. 

Dengan Ikromul Muslimin akan menghilangkan penyakit perpecahan ummat. 
Tanda-tanda Ikromul Muslimin menjadi sifat seorang hamba semakin hari semakin ingin membantu saudaranya. Musuh menjadi teman dan doa atas hidayah. 
Tashihun niat adalah hakikat seorang hamba 

Dengan Tashihun niat akan menghilangkan penyakit riya dan sum’ah. 
Tanda-tanda Tashihun niat menjadi sifat seorang hamba semakin hari semakin istiqamah dalam beramal. Apabila dipuji tidak merasa bangga. Apabila dicaci tidak merasa sakit hati.  
Da’wah dan tabligh khuruj fii sabilillah adalah sarana tarbiyah ummat untuk mendapatkan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah secara bertahap-tahap. 

Dengan Da’wah dan tabligh khuruj fii sabilillah akan menghilangkan penyakit kesalah fahaman bahwa harta dan diri kita bukanlah milik kita tetapi sudah diganti Allah dengan surga. 
Tanda-tanda Da’wah dan tabligh khuruj fii sabilillah menjadi sifat seorang hamba 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan dan 8 jam setiap hari. 
Apabila semua belum bisa kita amalkan maka dudukkan diri dalam usul-usul dakwah dan azaz dakwah. Hasil dari semua itu adalah sifat dai.
#copas

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: