Buyaathaillah's Blog

Mudzakarah Amal Masturoh

Bismillah

Dakwah Masturoh
Da’wah Wanita
ADA 7 BAGIAN PENTING DALAM USAHA
MASTURAH

1. Pentingnya usaha masturah
2. Tujuan usaha masturah
3. Target usaha masturah
4. Maqomi masturah
5. Persyaratan keluar masturah
6. Program jama`ah keluar masturah
7. Nusrah jama`ah masturah

5 TARGET USAHA MASTURAH
1. Hidup ta`lim di rumah
2. Hidup sederhana
3. Banyak waktu untuk amal agama,
mempersingkat untuk keperluan lain
4. Memiliki akhlak yang baik / berkhidmat
5. Menjadi da`iyah / selalu berbicara agama

MAQOMI MASTURAH
1. Ta`lim rumah
2. Ta`lim muhallah

MUDZAKARAH – MUDZAKARAH DI DALAM
PROGRAM
1. 6 sifat sahabat ( six point )
2. 20 usul – usul da`wah
3. Maqomi rijal
4. Maqomi masturah
5. Mendidik anak secara Islam
6. Da`wah iman yakin
7. Adab safar ( perjalanan )
8. Adab rumah tangga
9. Adab mandi dan tandas ( sewaktu-waktu )

MAKSUD DAN TUJUAN DIKELUARKANNYA
MASTUROH
• `Alimah ( berilmu )
• Zahidah ( sederhana )
• `Abidah ( ahli ibadah )
• Murabbiyah ( pendidik )
• Khaddimah ( berkhidmad )
• Da`iyah ( penda`wah wanita )
TUJUAN : Kepentingan Kerja Masturah
• Wanita pertama masuk Islam adalah wanita
( korban harta ) – Khadijah
r.ha
• Yang mati syahid pertama adalah wanita –
Sumayyah r.ha
• 2 orang khalifah masuk Islam karena wanita –
Fathimah r.ha dan
Saudah r.ha
• Yang menghidupkan usaha da`wah yang telah
lama tidur adalah wanita

TERTIB MASTURAH :
Tertib umum :
• Dikontrol oleh markaz
• Tidak boleh bawa anak
• Muhrim hakiki suami
• Harus diketahui kemana tujuannya
• Garis taqwa ( jaga suara )
Tertib Khusus :
• Full hijab dari rumah
• Kemauan sendiri
• Hafal 6 sifat sahabat dan uraiannya
• Hafal 10 surat terakhir dalam Al-Qur`an dll.

KERJA MASTURAH 24 JAM
Waktu Khuruj :
• 6 sifat sahabat setelah subuh cukup satu
mutakallim ( tidak bergilir )
• Sebelum dhuha 6 sifat sahabat secara bergilir
Di Rumah :
• Semua pesanan bagi wanita ( 6 pesanan )
diamalkan selama 24 jam.

KUNCI KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT
DALAM SUNNAH ADA KEJAYAAN
DILUAR SUNNAH TAK ADA KEJAYAAN

Tujuh Tantangan Dalam Da`wah
1. Didustakan
2. Dikatakan Orang Gila
3. Dikatakan Tukang Sihir
4. Diboikot
5. Disakiti
6. Diancam
7. Di remehkan

ALLAH KUASA MAKHLUK TAK KUASA
DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA –
LAMANYA
MAKSUD HIDUP DA`WAH
TUJUAN HIDUP AKHIRAT
MENCARI RIDHA ALLAH S.W.T
MENCARI RIDHO RASULULLAH S.A.W
MENCARI RIDHO SUAMI
1 X 24 JAM AMALKAN SUNNAH
INI ADALAH PINTU MASUK KE SURGA
AMAL MAQOMI WANITA ( MASTURAH )
Salah satu maksud masturah dikeluarkan adalah
untuk membentuk fikir
agama, karena setiap hari wanita selalu
disibukkan dengan urusan rumah
tangga sehingga fikirnya hari-hari hanya urusan
dunia. Oleh karena itu
dengan keluar ke jalan agama diharapkan setelah
pulang ke rumah dapat
membawa fikir agama untuk bekal menghadap
Allah swt, sehingga akan
menjadikan wanita tersebut asbab hidayah
dengan beberapa amalan yang
perlu wujud dalam rumah :
1. Menjadi `Alimah : wanita yang berilmu dengan
menjaga ta`lim secara
istiqamah
· Ta`lim adalah perintah Allah swt dan salah
satu sunnah Rasulullah saw
· Ta`lim adalah roh agama
· Ta`lim adalah salah satu pintu gerbang
masuknya agama ke dalam rumah.
2. Zahidah : hidup sederhana
· Hidup sedehana adalah salah satu sunnah
cara hidup Rasulullah saw.
· Dengan hidup sederhana hisab akan mudah
dan ringan
· Sederhana pakaian, makanan, perumahan,
perabotan, penampilan dll.
3. `Abidah : Ahli ibadah, menjaga shalat di awal
waktu, dzikir pagi
petang, semua pekerjaan rumah selalu diiringi
dengan dzikir, istiqamah
baca Al-Qur`an dan berusaha untuk selalu
mengkhatamkannya,
shalat-shalat sunat,puasa wajib dan puasa sunat
serta gemar bersedeqah.
4. Murabbiyah : Sebagai guru yang mendidik anak
– anak secara Islam
sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh
Rasulullah saw ;
Karena anak adalah amanah dari Allah swt
Tarbiyatul adab : jaga ada-adabnya
Tarbiyatul jasad : badan, pakaian dan makanan
Tarbiyatul wiladhah : setelah melahirkan
Tarbiyatul Diin : Agama, kenalkan agama sejak
anak-anak masih kecil,
latih untuk selalu takut hanya kepada Allah swt,
tanamkan pada anak
Cinta Allah dan RasulNya, cinta saudara dll.
5. Khaddimah : Selalu berkhidmat untuk suami
dan anak – anak dalam
setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan
suami dan anak-anak serta
setiap tamu yang datang ke rumah dengan ikhlas
karena Allah swt.
6. Da`iyah : Mengajak manusia untuk selalu ta`at
kepada Allah swt dan
kepada Rasulullah saw dengan menanamkan
iman yakin kepada kampung
akhirat, dll.
InsyaAllah Niat Amal…

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: