Buyaathaillah's Blog

Kisah keikhlasan Badui dan Janji Allah

Diriwayatkan bahwa seorang Badui mendatangi 
Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, 

Lalu beriman kepadanya dan mengikutinya. 

Dia berkata, “Aku ingin hijrah bersamamu !”
Ketika perang Khaibar, mendapat harta rampasan, 

Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم membaginya, termasuk kepada badui tersebut. 

Maka bagiannya diberikan kepada sahabatnya, 

dan badui itu sedang menggembalakan tunggangan mereka.
Ketika mereka mendatangi dan menyerahkan kepadanya, 

badui itu berkata, “Apa ini ??”

Mereka menjawab, 

“Ini adalah bagian yang diberikan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم untukmu !”
Maka badui itu mengambilnya dan pergi menemui Rasulullah, 

lalu berkata, “Apakah ini wahai Rasulullah ?” 

Beliau صلى الله عليه وآله وسلم menjawab, 

“Bagian yang aku berikan untukmu”. 

Badui itu menjawab, 

“Bukan untuk ini aku mengikutimu, 

tetapi aku mengikutimu agar aku dipanah disini 

(sambil menunjuk di tenggorokannya) !”
Kemudian badui itu mengikuti peperangan melawan musuh, 

dan tidak lama dihadapkan kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم 

dalam keadaan terbunuh.

Maka Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, 

“Apakah ini dia ?”

Para sahabat menjawab, “Benar yaa Rasulullah”.

Lalu beliau صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, 

“Dia tulus kepada اَللّهُ, maka اَللّهُ pun menepatinya !”
Maka Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengafaninya dengan jubah beliau, 

lalu meletakkan dan menyalatkannya.

Dan diantara do’a beliau صلى الله عليه وآله وسلم untuknya,

“Wahai اَللّهُ, ini adalah hamba-Mu, yg berhijrah di jalan-Mu. 

Dia terbunuh dalam keadaan syahid dan akulah saksinya !” 

(HR. An-Nasa’i, disampaikan oleh Sahabat Syaddad bin Al-Hadi رضي الله عنـه)
Semoga bermanfaat

Silahkan share
Sumber ”

“Al-Manhaj As-Sawiy, Syarh Ushul Thariqah As-Sadah Al Ba ‘Alawi”, 

Sayyidinal Imam Al-‘Allamah Sayyid Zain bin Ibrahim Bin Sumaith

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: