Buyaathaillah's Blog

Keutamaan Menghafal Quran

KEUTAMAAN HAFIZ DAN HAFIZAH ATAU PENGHAFAL QURAN

Allah telah menjanjikan kelebihan kepada mereka yang menghafal al Quran seperti yang digambarkan di bawah.

1.MEREKA ADALAH KELUARGA ALLAH SWT.

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Daripada Anas ra. Ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia.” Kemudian Anas berkata lagi, lalu Rasulullah s.a.w bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah. Baginda menjawab: “Iaitu ahli Quran (orang yang membaca atau menghafal Al- Quran dan mengamalkan isinya).Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.

2.DI TEMPATKAN SYURGA YANG PALING TINGGI

Sabda rasulullah s.a.w:

“Daripada Abdullah Bin Amr Bin Al Ash ra dari nabi s.a.w, baginda bersabda; Diakhirat nanti para ahli Al Quran di perintahkan, “Bacalah dan naiklah kesyurga. Dan bacalah Al Quran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggal mu di syurga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca.”

3.AHLI AL QURAN ADALAH ORANG YANG ARIF DI SYURGA

Sabda rasulullah s.a.w “Daripada Anas ra. Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; “Para pembaca Al Quran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni syurga,”

4.MENGHORMATI ORANG YANG MENGHAFAL AL QURAN BERERTI MENGAGUNGKAN ALLAH SWT.

Sabda rasulullah s..a.w  “Daripada Abu Musa Al Asya’ari ra.ia berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Diantara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati Orang Islam yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak di amalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil.”

5.HATI PENGHAFAL AL-QURAN TIDAK DI SEKSA

Sabda rasulullah s.a.w.

” DaripadaAbdullah Bin Mas’ud ra. Daripada nabi s.a.w. baginda bersabda: ” bacalah Al Quran kerana Allah tidak akan menyeksa hati orang yang hafal al-quran.

Sesungguhanya Al -Quran ini adalah hidangan Allah, siapa yang memasukkunya ia akan aman. Dan barangsiapa yang mencintai Al Quran maka hendaklah ia bergembira.”

6.MEREKA LEBIH BERHAK MENJADI IMAM DALAM SOLAT

Sabda rasulullah s.a.w. :

“DaripadaIbnu Mas’ud ra. Dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda; “yang menjadi imam dalam solat suatu kaum hendaknya yang paling pandai membaca Al Quran.”

7.DISAYANGI RASULULLAH S.A.W

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada Jabir Bin Abdullah ra. Bahawa nabi s.a.w menyatukan dua orang daripada orang-orang yang gugur dalam perang uhud dalam satu liang lahad.

Kemudian nabi s.a.w. bertanya, “dari mereka berdua siapakah paling banyak hafal Al Quran?” apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka nabi s.a.w memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahad.”

8.DAPAT MEMBERIKAN SYAFAAT KEPADA KELUARGA

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah ia berkata, “Barangsiapamembaca Al Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya kedalam syurga dan memberikannya hak syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka semuanya telah di tetapkan untuk masuk neraka.”

9.PENGHAFAL AL QURAN AKAN MEMAKAI MAHKOTA KEHORMATAN

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada Abu Hurairah ra.daripada nabi s.a.w. baginda bersabda: “orang yang hafal Al Quran nanti pada hari kiamatnanti akan datang dan Al Quran akan berkata; “Wahai Tuhan ,pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru.” Maka orang tersebut di berikan mahkota kehormatan. Al Quran berkata lagi:

“Wahai Tuhan tambahlah pakaiannya.” Maka orang itu di beri pakaian kehormatannya. Al Quran lalu berkata lagi, “Wahai Tuhan, redailah dia.” Maka kepadanya di katakan; “Bacalah dan naiklah.” Dan untuk setiap ayat, ia di beri tambahan satu kebajikan.”

10.HAFAL AL QURAN MERUPAKAN BEKALAN PALING BAIK.

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada jabir bin nufair, katanya rasulullah s.a.w. bersabda; “Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal daripada-Nya iaitu Al Quran.

11.ORANG TUA MEMPEROLEHI PAHALA KHUSUS JIKA ANAKNYA PENGHAFAL AL QURAN.

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada Buraidah Al Aslami ra, ia berkata bahawasanya ia mendengar Rasulullah s..a.w bersabda: “Pada hari kiamat nanti, Al Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya: “Apakah anda mengenalku?”.

Penghafal tadi menjawab; “saya tidak mengenal kamu.” Al Quran berkata; “saya adalah kawanmu, Al Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al Quran tadi di beri kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan ditangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat di bayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya: “kenapa kami di beri dengan pakaian begini?”. Kemudian di jawab, “kerana anakmu hafal Al Quran.”

Kemudian kepada penghafal Al Quran tadi di perintahkan, “bacalah dan naiklah ketingkat-tingkat syurga dan kamar-kamarnya.” Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan (tartil)

12.AKAN MENEPATI KELAS TERTINGGI DI DALAM SYURGA.

Sabda rasulullah s.a.w.:

“Daripada Sisyah ra ia berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; jumlah tingkatan-tingkatan syurga sama dengan jumlah ayat-ayat Al Quran. Maka tingkatan syurga yang di masuki oleh penghafal Al Quran adalah tingkatan yang paling atas, dimana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu.

AMALAN AGAR BISA HAFAL QURAN DAN HADITS

Sahabat Abu Hurairah r.a pernah mengadu kepada Rasulullah saw. mengeluhkan hafalan. “Ya Rasulullah, aku mendengar banyak hadits darimu dan aku melupakannya,” ujarnya. Beliau lalu memerintahkan Abu Hurairah membentangkan selendang. Selendang itu lalu diraba oleh Rasulullah dengan kedua tangan beliau. “Rengkuhlah selendang itu,” perintah beliau lebih lanjut. Abu Hurairah kemudian merengkuhkan selendang itu ke dadanya. Setelah itu dia tidak pernah lupa terhadap hadits yang diterimanya sama sekali. (Shahih Bukhari I: 34)

Sebagaimana sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah mengeluhkan hafalannya kepada Rasululah saw. Melihat sahabat beliau ini suka melayani, Rasulullah saw. lalu memeluknya kuat seraya mendoakan kepadanya, “Ya Allah, pedalaman dia dalam urusan agama dan ajarkan dia kitab dan takwil (tafsir).” (shahih Bukhari I: 25)

Asy-Syafi’i juga pernah mengeluhkan daya hafalannya yang jelek kepada Waki, gurunya. Waki lalu menasihatinya agar meninggalkan kemaksiatan. “Ilmu itu nur dan nur Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat,” ujar gurunya melanjutkan.

Usaha-usaha untuk meningkatkan daya kecerdasan dan hafalan baik secara fisik, mental, maupun spiritual ternyata telah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu dan berhasil. Abu Hurairah misalnya dengan usahanya berkonsultasi kepada Rasulullah saw. dia menjadi terdepan dalam menghafal hadits di jajaran para sahabat. Diceritakan dia menghafal lebih dari 5.374 buah hadits. Abdullah bin Abbas juga demikian. Setelah didoakan Rasulullah saw., dia terkenal sebagai pakar tafsir yang tidak ada tandingannya. Sejak didoakan beliau, dia telah menghafal Al-Qur’an dan mengerti maknanya. As-Syafi’i juga demikian. Pemikiran-pemikirannya diakui dunia Islam hingga kini. Pada usia dini, dia telah menghafal Al-Qur’an.

Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan daya kecerdasan dan kekuatan hafalan adalah suatu keniscayaan, karena manusia dalam hal ini berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkat hafalannya kuat, sedang, dan ada yang lemah. Rasulullah saw. pernah memberitahu cara meningkatkan daya kecerdasan dan hafalan, yaitu melalui shalat yang disebut dengan shalat ‘Taqwiyatul Hifidz’ (Shalat untuk memperkuat hafalan) atau ‘Shalat li Hifdzil Qur’an (Shalat untuk menghafal Al-Qur’an).

1. Latar Belakang Shalat.

Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa sahabat Ali bin Abi thalib pernah mengeluh kepada Rasulullah saw. atas hafalannya yang lemah. Beliau lalu bersabda, “Wahai Ali, maukah engkau aku ajari doa, mudah-mudahan dengan itu Allah swt. memberimu dan anak didikmu manfaat? Juga hafalanmu menjadi kuat?” “Tentu, ya Rasulullah,” jawab Ali senang.
Rasulullah saw. lalu bersabda, “Lakukanlah shalat empat rakaat pada malam Jum’at. Pada rakaat pertama bacalah surat al-Faatihah dan surah Yaasin. Pada rakaat kedua kamu baca Haa Miim, ad-Dukhan, setelah membaca, al-Faatihah dan Alif Laam Miim Tanzil, as-Sajdah. Kemudian pada rakaat keempat surah al-Faatihah dan surat Tabarak. Jika tasyahud telah selesai, sampaikan pujian kepada Allah swt., lalu bershalawatlah atas para nabi, kemudian mintakanlah ampunan bagi orang-orang yang beriman.”

Beliau melanjutkan, “Setelah itu, wahai Ali, bacalah doa berikut ini,

اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة التى لا ترام، أسألك ياالله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى وأسألك أن تنور بكتابك بصرى وتطلق به لسانى وتفرج به عن قلبى وتشرح به صدرى وتستعجل به بدنى وتقونى على ذلك وتعيننى عليه فانه لايعين على الخير غيرك ولا يوفق لذلك الا أنت

“Ya Allah Tuhanku, rahmatilah aku agar dapat meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan sepanjang hidupku. Rahmatilah aku dari usaha habis-habisan yang tidak berguna bagiku. Karuniakanlah aku kemampuan yang baik dalam memandang perkara yang membuat Engkau ridha kepadanya. Wahai Zat Yang Maha Mencipta langit dan bumi, wahai Zat Yang memiliki kegungan, kemuliaan, dan kejayaan yang tidak akan punah. Ya Allah, ya Rahman, dengan segenap kegungan-Mu dan kecemerlangam Zat-Mu, aku memohon engkau menetapkan hatiku di dalam menghafal Kitab Suci-Mu sebagaimana Engkau mendidikku.
Karuniakanah aku kemampuan membacanya di atas jalan yang Engkau ridha kepadanya.
Dengan perantaraan Kitab Suci-Mu, aku memohon, Engkau menerangi pandanganku, Engkau berikan kelancaran dan kefasihan lisanku, Engkau buka hatiku, Engkau lapangkan dadaku, Engkau gerakkan badanku, dan Engkau berikan kekuatan dan pertolongan atas semua itu. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan pertolongan atas kebaikan itu selain Engkau. Dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah swt. semata, Zat Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.”)

Beliau bersabda melanjutkan, “Wahai Ali, lakukanlah shalat ini tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, niscaya dengan izin Allah dikabulkan. Sesungguhnya doa ini tidak akan menyalahi orang yang beriman sama sekali (yakni pasti dikabulkan).”

2. Kedudukan Hadits.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya nomor 3641, al-Hakim dalam al-Mustadrak I/316. Ad-Daruqutni, dan Ibnu Sunni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah nomor 579.
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan dan gharib ‘Asing’. Kami tidak mengetahuinya selain dari jalur al-Walid bin Muslim. Daruqutni meriwayatkan dari Naqqasy (Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad al-Muqri), gurunya ad-Daruquthni. Ibnu al-Jauzi berkata, “Al-Walid penyembunyi cacat dan Naqqasy tertuduh.”
Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut ketentuan Bukhari dan Muslim.” Ibnul Sa’ad berkata, Al-Walid dapat di percaya (tsiqah) dan banyak haditsnya menurut al-Ijli dan Ya’qub bin Syaibah. “
Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abdullah Muhammad bin Muslim dan Muhammad bin Karim bin Marwan dari Hisyam bin Ammar dari Muhammad bin Ibrahim al-Quraisyi dari Abu Shalih dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Dari jalur periwayatan ini tidak terdapat an-Naqqasy sebagaimana disebut oleh Ibnu al-Jauzi. Dengan jalur riwayat ini berarti terbantulah riwayat at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, dan al-Hakim. Juga tertamballah kedhaifan dari arah tadhlisnya al-Walid. Hadits ini dengan demikian tidak jatuh dari nilai hasan.

3. Bukti Kemujaraban.

Sahabat Ali bin Abi Thalib setelah melakukan shalat kali ketujuh datang menemui Rasulullah saw. seraya berkata, “Kini aku mempelajari empat puluh ayat dan sepertinya Al-Qur’an tampak di depan mataku. Begitu pun jika aku mendengar hadits, tatkala aku mengucapkannya tidak ada satu huruf pun tertinggal.”
Selain suami Sayyidah Fatimah yang telah membuktikan keampuhan shalat tersebut, beberapa ulama juga telah membuktikannya dan mendapati kemujaraban. Al-Hafidzh Abul Hasan Ibnu Iraq berkata, “Telah memberitahukan kepadaku tidak hanya satu orang bahwa mereka mencoba melakukan shalat itu dan mereka membuktikan kemanjurannya secara nyata.”

4. Tata Caranya.

Secara ringkas, tata cara shalat yang disebut dengan shalat Taqwiyatul Hifidz tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pada malam Jumat berniatlah melakukan shalat sunnah empat rakaat.
b. Pada rakaat pertama membaca al-Fatihah ditambah surah Yaasin. Rakat kedua: al-Faatihah ditambah ad-Dukhan. Rakaat ketiga: al-Faatihah ditambah as-Sajdah. Rakaat keempat:Al-Fatihah ditambah Tabarak (boleh dengan membawa dan melihat mushaf).
c. Setelah tasyahud sebelum salam lakukanlah:
1. Memuji kepada Allah, misalnya, dengan mengucapkan kalimat tahmid.
2. Menghaturkan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, misalnya dengan membaca shalawat Ibrahimiyah.
3. Mintakanlah ampun kepada orang orang yang beriman, misalnya membaca doa yang tersebut di dalam surah al-Hasyr: 10.
4. Membaca doa sebagaimana tersebut diatas.
d. Lakukanlah shalat ini barang tiga kali, lima kali, atau tujuh kali.

5. Sumber Rujukan.

Riwayat mengenai shalat Taqwiyatul Hifidz ini bisa dijumpai pada kitab:
1) Tuhfatul Ahwadzi, Syarah Sunan at-Tirmidzi, al-Mubarakfuri, jilid 10 hlm. 18,
2) Amalul yaum wal Lailah, Ibnu Sunni ad-Dinawari nomor 528,
3) Tuhfatud Dzakirin, asy-Syaukani, hlm. 173, dan
4) Kitab Targhib wat Tarhib, al-Ashbihani, jiid 2 hlm. 529 nomor 1270.

Sumber: Lukmanelhakim.wordpress.com

http://bloggerislammu.blogspot.co.id/2010/05/urlhttpimg130.html

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: