Buyaathaillah's Blog

Doa Ismul Adhom

1. ‘Alloohumma lakal hamdu wa alaika musytakaa, wa anta musta’aan, wa laa lahula wa laa quwwata illaa billahil ‘Aliyyil ‘azhiim.”

(ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu; hanya kepada-Mulah kami mengadu; dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Tiada daya (untuk menjauhi maksiat) dan tiada kekuatan (untuk taat), kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.)

ALLAAHUMMA MAALIKAAL MULKI TU’TII AL MULKA MAN TASYAAU WATANZI’U ALMULKA MIMMAN TASYAAU WATU’IZZU MAN TASYAAU WATUDZILLU MAN TASYAAU BIYADIKA ALKHAYRU INNAKA ‘ALAA KULLI SYAY-IN QADIIRUN.

TUULIJU ALLAYLA FII ALNNAHAARI WATUULIJU ALNNAHAARA FII ALLAYLI WATUKHRIJU ALHAYYA MINA ALMAYYITI WATUKHRIJU ALMAYYITA MINA ALHAYYI WATARZUQU MAN TASYAAU BIGHAYRI HISAABIN

(3:26-27)

ARTINYA :

“Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).”

2. Hasbiayallaahu Liddiini, hasbiayallahu liddunyaa, hasbiyallahu limaa ahammani, hasbiyallahu limam bagha allayya
Hasbiyyallahu liman kaadani bisuu’iw wala haula wala quwwata illabillah

Hasbiyallohu Laa Ilaaha Illaa Huwa ‘Alaihi Tawakkaltu Wahuwa Robbul’arsyil ‘Adziim

Subhanal munaffisi ankuli madyun
Subhanal mufarriji ankulli mahzuun
Subhaanal man kaana amruhu bainal kaafi wannun
Subhana man idza araada syai’an ayyaquula lahu kun fayakun.
Yaa mufarrijal hummumi waya hayyu yaa qayyuum

Artinya :

Cukuplah Allah sebagai penolongku : dalam agama, dalam kesusahan, thd org yg aniaya, thd org yg mau tipi daya. Dan tiada kekuatan selain pertolongan dr Allah swt.

3. Robbi inni liman anzalta illayya min choiri fakiir. Allahumna yaa lathifu asalukal luthfa filma jarat bihil maqaadiru

Artinya :

Ya Allah sesungguhnya aku sangat berhajat kepada pertolonganMu. Wahai Allah dzat yg maha penyantun aku memohon santunanmu atas keadaan ku ini

4. Ya khoiro mad’uwwin, wa yaa khoiro mas-uulin, wa yaa ausa’a man a’thoo, wa yaa khoiroo murtajaa, urzuqnii wa ausi’ ‘alayya min rizqika, wa sabbib lii rizqon min qibalika, innaka ‘alaa kullii syai-in qodiir.

Artinya :

“Wahai sebaik-baik Yang Diseru, wahai sebaik-baik Yang Diminta, wahai Yang paling luas dalam memberi, wahai sebaik-baik Yang Diharapkan, berilah aku rezeki dan lapangkanlah rezeki-M kepadaku, dan berilah aku jalan untuk mendapatkan rezeki dari sisi-Mu. Sesungguhnya, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

5. Alloohumma faarijal hamm, wa kaasyifal ghamm, wa mujiiba dawatil mudhthorriin, rohmaanad dunyaa wal aakhiroti wa rohiimahumaa, anta tarhamunaa farhamnii birohmatin yughniinii bihaa an rohmatin man siwaaka.

“Ya Allah, yang menghilangkan kesusahan, yang menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa orang-orang yang terdesak, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia dan akhirat; Engkau yang memberi rahmat kepada kami maka limpahkanlah rahmat kepadaku sehingga aku tidak mengharapkan rahmat kepada siapa pun selain Engkau.” (HR. Hakim)

6. Alloohumma innii as-aluka an tarzuqonii rizqon halaalan waasi’an thoyyiban min ghoiri ta’abin wa laa masyaqqotin wa laa dhoirin innaka ‘alaa kulli syai-in qodiir.

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, luas dan tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesunggunya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.”

7. Ya hayyu ya qoyyum birohmatika astaghisthu asslaihhli sha’ni kullahu wala takilni ila nafsi torfataa’in”

Artinya :

Wahai tuhan yang hidup dan berdiri sendiri. Dengan rahmat dan kasih sayangMu aku memohon pertolongan dan janganlah Engkau Serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekelip mata dan perbaikilah setiap urusanku…”

8. Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa”

artinya:

Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan tidak ada kesulitan kecuali jika engkau menjadikannya sulit, jika Engkau kehendaki kemudahan pasti akan menjadi mudah

9. Alloohumma innii as-aluka robbas samaawaati wal ardhi, ‘aalimal ghoibi wasy syahaadatil kabiiril muta’aalii, al hannaan al mannaan, dzal jalaali wal ikroom, an taf ‘ala bii …… (Minta Hajat)

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu, Tuhan Pemelihara langit dan bumi, Yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Yang Mahabesar dan Maha tinggi, Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Yang Maha Memiliki Segala Keagungan dan Kemuliaan, gerakkanlah (takdirkan) aku untuk mendapatkan (sebutkan dlm hati) ………… ”

10. ALLAHUMMA INNI A’UDZU BIKA MINAL MA’TSAMI WAL MAGHROM

Artinya :

(Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang).”

11. Alloohummak finii bi halaalika an haroomika, wa aghninii bi fadhlika amman siwaaka

Artinya :

(Ya Allah cukupkanlah diriku dengan yang halal dari sisi-Mu bukan dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak butuh lagi kepada siapa pun selain Engkau. )

12. ALLAHUMMA INNII AS’ALUKA KHOIROHAA, WA KHOIROMAA FIIHAA WA KHOIRO MAA ARSALTA BIH, WA A’UDZUBIKA MIN SYARRIHAA WASYARRI MAA FIIHAA WA SYARRI MAA ARSALTA BIH.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang didalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi didalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan.”

Penutup pujian

La illaha illahul alimul karim subhannallahi rubbul arsyil adzim alhamdullillahi robbil alamin

Ya awalun awalin ya akhirun akhirin ya dzal jallali quwwatimmatin ya rohima masakin birohmatika ya arhamar rohimin

Ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikrom

Ayat 1000 dinar

Wa man yattaqillaaha yaj’al lahuu makhrojan,Wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasibu,Wa man yatawakkal’alallaahi fahuwa hasbuhuu,Innallaaha baalighu amrihii,Qad ja’alallaahu likulli syai in qadran”

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya Rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan mencapai urusanNya, sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan.”

Sholawat Rizki

“Allahumma shalli wasallim wabarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa ‘aalihii bi’adadi anwaa’ir rizqi walfutuuhaati yaa baasithal ladzii yabsuthur rizqaliman yasyaau bighairi hisaabin ubsut ‘alainaa rizqan waasi’an, minkulli jihatin minjamii’i ghaibika boghairi minnatin makhluuqin bimakhdhi fadhlika wakaramika yaa rahmaanu”.

Artinya :

Ya Allah anugerahkanlah rahmat serta keselamatan dan berkah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dan juga atas keluarganya sebanyak bilangan rizqi dan pintu rizqi. Wahai Dzat yang menganugerahkan rizqi kepada siapa siapayang Dia kehendaki tanpa hitungan. Anugerahkanlah rizqi yang luas bagi kami dari setiap arah perbendaharaanMu yang ghaib dengan tiada makhluk lain yang mengundat-undat (karena iri hati) hanya karena anugerah dan kedermawananMu dan kemulyaanMu, wahai Dzat Yang Pemurah.

Sholawat Munjiyat

Allahumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tunjiinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal-aafaati wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaati wa tuthahirunaa bihaa min jamii’is-sayyi’aati wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaati wa tuballigunaa bihaa aqshal-gaayaati min jamii’il-khairaati fil-hayaati wa ba’dal-mamaati

Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi , menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati

Dalam setiap doa ada kalimat pujian yang Allah sukai yang bisa menjadi asbab terkabulnya doa :

__________________________________________________________________

Doa Syaikh Abdul Wahab :

YA WADUD YA DZAL ARSYIL MAJID
YA FAALAL LIMA YURID
AS’ALUKA BIIZATI KALATI LA TUROM
WA BI MULKI KALDZI LA YUDOM
WA BI NURI KALDZI MALA ARKANA ARSYIK

__________________________________________________________________

Allahumma Maalikal mulki tu’tilmulka mantasyaa’u wa tandzi’ul mulka mimmantasyaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli syai’in qadir.

Tuulijul laila finnahaari
wa tuulijun nahaara fillaili

wa tukhrijul hayya minal mayyiti
wa tukhrijul mayyita minal hayyi
wa tarzuqu manntasyaa’u bighairi hisaab.

Wahai Allah swt yg mempunyai kerajaan, Engkau beri kerajaan kpd siapa yg Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dr org yg engkau kehendaki, Engkau muliakan org yg engkau kehendaki dan engkau hinakan org yg engkau kehendaki. Di tanganMu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kedalam siang. Dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yg hidup dr yg mati dan engkau keluarkan yg mati dr yg hidup. Dan engkau beri tizki siapa yg engkau kehendaki tanpa hisab. Ali Imran 3: 26-27

__________________________________________________________________

Allahumma inni as’aluka bi’anna lakalhamda laa illaha illa anta
yaa hannaanu yaa mannannu
yaa badii’assamaawati wal ‘ardhi
yaa dzal jalali wal ‘ikram.

Ya Allah aku memohon kepadamu krn sesungguhnya bagimu puja dan puji. Tiada tuhan selain engkau. Wahai yg maha pemberi, yg menjadi harapan, yg mencipta langit dan bumi. Yg maha luhur dan maha mulia.

__________________________________________________________________

Allahumma inni as ‘aluka bi ‘anni asyhadu annaka antallahu la illaha illa antal ‘ahadush shamadulladzi lam yalid walam yuulad walam yakullahu kufuan ahad

laa illaha illallahu wallahu akbar
la illaha illallahu wahdahu la syarikalahu
Lahulmulku wallahul hamdu wuhuwa ala kulli syain qadir.
La illaha illallahu wala haula wala quwwata illaa billaah
Yaa dzaljalali wal ikram
Yaa arhamar rahimin

__________________________________________________________________

Rabbi laa tadzarnii fardawwa anta khairul waritsiin

Ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri, dan engkaulah waris yg paling baik. 21:89

__________________________________________________________________

Rabbi habli hukmawwa’alhiqni bish shaallihiin walaa tukhzuni yauma yub’stsuuna

Ya allah berikanlah kpd ku hikmah dan masukan aku k dlm golongan org shalih dan jangan engkau hinakan aku pd hr kebangkitan

__________________________________________________________________

Rabbana alaika tawwakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal mashiir

Ya allah kpdmu km bertawakal, bertaubat dan berserah diri.

__________________________________________________________________

Al baqarah ayat terakhir :

La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha makasabat wa ilaiha maktasbat robbana la tu akhidzna innasina au akhto’na robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahi allalladzina min qoblina. robanna wala tuhammilna malato kotalanabih wa’fuanna waghfirlana watarhamna lanakunannna minal khosirin

__________________________________________________________________

Allahumma habbib ilainal imanaana wa zayinhu fi quluubina wa karrih ilainal kufra wal fusuuqa wal ishyana waj alna minarrasyidin

Doa minta kecintaan pd iman dihiaskan dlm hati dan kebencian pd kufur fasik dan maksiat

__________________________________________________________________

Allahumma qinii ‘adzabaaka yauma tab’atsu ibadaadakk.

Peliahara dr adzab dan dibangkitkan sm hamba2 yg ibadah

__________________________________________________________________

Allahummar zuqnil jannata bighairi hisab

Masuk surga tanpa hisab

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: