Buyaathaillah's Blog

Mudzakarah Bacaan Istighotsah

Istighotsah

 

 1. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 

 1. (Baca Surat Al Fatihah 1x)

 

 1. ASTAGHFIRULLAHAL ‘ADHIIM(I) (3X)

 

Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung

 

 1. LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL ‘ALIYYIL ADHIIM(I) (3X)

 

Tiada daya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah

 

 1. ALLAHUMMA SHALLII ‘ALAA SAYYIDINAA   MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN (3X)

Ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad berserta keluarganya

 

 1. LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUBHAANAKA INNII KUNTU MINAZHZHOOLIMIIN(A) (40X)

 

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat dzalim

 

 1. YAA ALLAHU YAA QADIIM(U) (33X)

 

Wahai Allah, wahai Dzat yang ada tanpa permualaan

 

 1. YAA SAMII’U YAA BASHIIR(U) (33X)

 

Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat

 

 1. YAA MUBDI’U YAA KHAALIQ(U) (33X)

 

Wahai Dzat yang mewujudkan sesuatu dari tidak ada, wahai Dzat Yang Maha Pencipta

 

10 YAA HAFIIZHU YAA NASHIIRU YAA WAKIILU YAA ALLAH(U) (33X)

 

Wahai Dzat yang memelihara dari keburukan dan kebinasaan, wahai Dzat Yang Maha Menolong, wahai Dzat yang menjamin rizki para hamba dan mengetahui kesulitan-kesulitan hamba, ya Allah

 

 1. YAA HAYYU YAA QAYYUUMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITS(U) (33X)

 

Wahai Dzat Yang Hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-MU

 

 1. YAA LATHIIF(U) (41X)

Wahai Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

 

 

 1. ASTAGHFIRULLAHAL’AZHIIMA INNAHU KAANA GHAFFARAA (33X)

 

Aku mohon ampung kepada Allah Yang Maha Agung, sunggu Allah Dzat Yang Maha Pengampun

 

 

 1. ALLAHUMMA SHALLII ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN QAD DHAAQAT HIILATII ADRIKNII YAA ALLAH(U) (3X)

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sungguh telah habis daya dan upayaku maka tolonglah kami, Ya Allah Ya Allah Ya Allah

 

 

 1. ALLAHUMMA SHALLII SHALAATAN KAAMILATAN WA SALLIM SALAAMAN TAAMMAN ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADILLADZII TANHALLU BIHIL’UQADU WA TANFARIJU BIHILKURABU WA TUQDHAA BIHILHAWAA-IJU WA TUNAALU BIHIRRAGHAA-IBU WA HUSNULKHAWAATIMI WA YUSTASQALGHAMAAMU BI WAJHIHILKARIIMI WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI FII KULLI LAMHATIN WA NAFASIN BI’ADADI KULLI MA’LUUMIN LAK(A)

 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau

 

 1. YAA BADII’U (41X)

 

Wahai Dzat yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya

 

 1. HASBUNALLAHU WA NI’MAL WAKIIL(U) (41X)

 

Cukup bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong

 

 

18 . Baca Surat Yasiin

 

 1. ALLAHU AKBARU YAA RABBANAA WA ILAAHANAA WA SAYYIDANAA ANTA MAULAANAA FANSHURNAA ‘ALAL QAUMIL KAAFIRIIN(A) (33X)

 

Allah maha besar maha mulia, Wahai Tuhan kami, sesembahan kami, tuan kami, Engkau-lah penolong kami, menangkan kami atas orang­orang kafir

 

 

 1. BISMILLAHI MAASYAA-ALLAHU LAA YASUUQUL KHAIRA ILLALLAHI BISMILLAHI MAASYAA-ALLAHU LAA YASHRIFUS SUU-A ILLALLAHU BISMILLAHI MAASYAA-ALLAHU MAA KAANA MIN NI’MATIN FAMINALLHI BISMILLAHI MAASYAA-ALLAHU LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL’ALIYYIL ‘AZHIMM

 

Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali la. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali la. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha Mulia dan maha agung.

 1. ASTAGHFIRULLÂHAL ‘ADHÎM 70X

Hamba mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung.

 1. LÂ HAULÂ WALÂ QUWWATA ILLÂ BIL-LÂHIL ‘ALIYYIL ‘ADHÎM 11X

Tiada daya upaya di dalam menjalankan ibadah dan tiada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Luhur & Maha Agung.

 1. ALLÂHUMMA SHOLLI ‘ALÂ SAYYIDINÂ MUHAMMAD WA ‘ALÂ ÂLIHI WA SHOHBIHI WA SALLIM 11X

Ya Allah limpahkanlah rohmat dan salam kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

 1. YÂ ALLÂH YÂ QODÎM 40X

Ya Allah Dzat yang Maha Dahulu tanpa permulaan.

 1. YÂ SAMI’ YÂ BASHÎR 40X

Ya Allah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

 1. YÂ MUBDI`U YÂ KHÔLIQ 40X

Ya Allah Dzat yang Maha memulai dan yang menciptakan.

 1. YÂ HÂDÎ YÂ ‘ALÎM YÂ KHOBÎRU YÂ MUBÎN 11X

Ya Allah Dzat yang Maha memberi petunjuk dan Maha Mengetahui, Dzat yang Waspada dan Dzat yang Menjelaskan.

 1. YÂ HAFÎDH YÂ NASHÎR, YÂ WAKÎLU YÂ ALLÂH 11X.

Ya Allah Dzat yang Maha Menjaga dan Memberi Pertolongan, Dzat yang diserahi, ya Allah.

 1. LÂ ILÂHA ILLÂ ANTA SUBHANAKA INNÎ KUNTU MINADH-DHÔLIMÎN 11X

Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya hamba ini termasuk orang yang berbuat dholim.

 1. YÂ HAYYU YÂ QOYYÛM BIROHMATIKA ASTAGHÎTS 11X

Ya Allah Dzat yang hidup dan yang mencukupi kebutuhan hambanya dengan rahmatMu hamba mohon pertolongan.

31 YÂ FATTÂHU YÂ ROZZÂQ 40X

Ya Allah Dzat yng membuka hati yang tertutup dan memberi rizeki.

 1. YÂ ROHMÂN YÂ ROHÎM 40X

Ya Allah Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

 1. YÂ LATHÎF 70X

Ya Allah Dzat yang Maha Lembut (penyayang).

 1. BACA SURAT AL INSYIROOH ( 3X )
 2. BACA SURAT AL ASHRI ( 3X )
 3. BACA SURAT AL FIIL ( 1X )
 4. BACA SURAT AL IKHLAS ( 3X )
 5. BACA SURAT AL FALAQ 1X
 6. BACA SURAT AN NÂS 1X
 7. BACA SURAT AL FÂTIHAH 1X
 8. BACA SURAT AL BAQARAH 1-5 (1X)
 9. BACA SURAT AL-BAQARAH 163 1X
 10. BACA SURAT AL-BAQARAH 255 1x
 11. LÂ ILÂHA ILLALLÂH 300X

Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah.

 1. LÂ ILÂHA ILLALLÂH … MUHAMMADUR RASÛLULÂH … 3X ( PANJANG )

Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah

 1. ALLÂH 100 X
 2. LÂ ILÂHA ILLALLÂH AL-MALIKUL HAQQUL MUBÎN MUHAMMADUR RASÛLULÂH SHÔDIQUL WA’DIL AMÎN 3X

Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang Hak lagi Nyata, Muhammad adalah utusan Allah yang menepati janji dan yang terpercaya.

 1. MAULÂ YA SHOLLI WASALLIM DÂIMAN ABADA, ‘ALÂ HABIBIKA KHOIRIL KHOLQI KULLIHIMI

HUWAL HABÎBULADZÎ TURJÂ SAFÂ’ATUHU LIKULLI HAULIM MINAL AHWALI MUQTAHIMI

YÂ ROBBI BIL MUSTHOFÂ BALIGH MAQÔSIDANÂ WAGHFIR LANÂ MÂ MADLÔ YÂ WÂSI’AL KAROMI

Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan salam-Mu untuk selamanya atas kekasih-Mu yaitu sebaik-baik makhluk secara keseluruhan.

Beliau adalah kekasih tercinta yang sangat diharapkan syafaatnya, untuk menyelamatkan dari segala rasa takut yang menghinakan.

Ya Allah, dengan Nabi Muhammad saw yang terpilih, kabulkanlah maksud-maksud kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. WAHAI Tuhan yang Mahaluas Kemurahan-Nya.

 1. Rabbighfirlii warhamni wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdinii wa’aafini wa’fu ‘annii ( 7x )

“Ya Allah, ampunilah dosaku, belaskasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku dan angkatlah derajatku dan berilah rezeki kepadaku dan berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku” ( 7x )

 1. ALLÂHUL KÂFÎ, ROBBUNAL KÂFÎ, QOSHODNAL KÂFÎ, WAJADNAL KÂFÎ, LIKULLIN KÂFÎ, KAFÂNAL KÂFÎ, WA NI’MAL KÂFÎ, ALHAMDULILLÂH.

Allah yang mencukupi, Tuhan kita yang mencukupi, Tujuan kita adalah Allah yang mencukupi dan kita menemukannya yang mencukupi terhadap segala sesuatu Allahlah yang mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan kita adalah Allah dan Allah itu sebaik-baik dzat yang mencukupi, segala puji bagi Allah.

 1. ASTAGHFIRULLÂH ROBBAL BARÔYÂ, ASTAGHFIRULLÂH MINAL KHOTHÔYÂ, ROBBI ZIDNÎ ‘ILMAN NÂFI’AN, WAWAFIQNÎ ‘AMALAN SHOLIHÂ

YÂ ALLÂH YÂ ROHMÂN, YÂ ROHÎM, YÂ HAYYU, YÂ QOYYUM, YA DZAL JALÂLI WAL IKROM 3 – 7X.

Hamba mohon ampun kepada Allah dzat yang melebur segala dosa dan hamba mohon ampunan Allah dari segala dosa, Wahai Tuhan tambahkanlah ilmu yang manfaat terhadap diri hamba dan berilah petunjuk diri hamba untuk berbuat amal sholeh. Ya Allah Dzat yang Maha Hidup dan yang Maha Mencukupi kebutuhan hamba, Ya Allah Dzat yang Maha Agung dan yang Maha Mulia

 1. BACA AL FATIHAH ( Di niati doa )

BACA AL FÂTIHAH ( PADA AYAT MÂLIKI YAU MIDDÎN BACA 11X, PADA AYAT IYYÂKA NA’BUDU WA IYYÂKA NASTA’ÎN ………………… berdoa sendiri )

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: