Buyaathaillah's Blog

Mudzakarah Keamiran vs Kesyuroan dalam Dakwah

*Pencerahan oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharam*
********
Keabsahan seorang amir bukan hanya dilantik oleh jemaah syura bahkan ia mempunyai beberapa cara boleh rujuk kitab al ahkam sultoniyah (fekah siyasah) 
1- Cara yang pertama khalifah sebelumnya yang melantik secara individu walaupun tanpa bermesyuarah ini cara perlantikan Sayyidina Umar dan Maulana Yusuf
2- Satu jemaah ahlu al-hilli wal aqdi (jemaah yang beraotoriti)  memutuskan seseorang menjadi amir ini seperti perlantikan Sayyidina Usman.  Dan jemaah ahlu al hilli wal aqdi ini diputuskan sebanyak enam orang. Faisalahnya ialah Abd Rahman Auf. Dan ini yang dilakukan oleh Maulana Inam melantik 10 orang yang beraotoriti untuk melantik faisalah atau amir atau pemutus selepas kewafatan beliau
3- Dibaaiah oleh orang ramai atau orang ramai mengangkat dia menjadi amir ini yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar begitu juga Maulana Ilyas dan banyak Sayyidina Ali
4- Tidak ada langsung dalam sejarah Islam jemaah islam tanpa amir atau 12 orang digilirkan menjadi amir oleh kerana itu mufti Taqi sendiri iaitu anak pengarang teks yang bekamist selalu ulang teksnya Mufti sendiri mengkritik sistem penggiliran amir dan beliau beekata tidak ada sistem ini dalam Islam
5- Bahkan ulama menyatakan salah satu jalan seorang menjadi amir dengan cara dia mengguling khalifah sebelum itu walaupun perbuatan nya haram jika dia dah duduk diatas singgahsana wajib taat kepadanya untuk mengelakkan perpecahan dan itulah makna hadis Nabi taatlah amir walaupun dia seorang hamba berambut seperti biji anggur (kerinting)  . hamba tidak boleh menjadi amir
6- Jadi banyak sebab jadi amir bukan hanya syuraiyyat seperti yang diratib
7- Seseorang yang berkata saya amir kamu tidak boleh dituduh gila kuasa
8- Sayyidina Usman mempertahankan jawatan nya sampai mati dibunuh oleh mereka yang merupakan orang Islam. Abdullah bin Zubair mati dibunuh Hajjaj kerana berkeras bahawa beliau adalah khalifah yang sah. Sayyidina Ali dibunuh kerana didakwa tidak berhukum dengan hukum Allah. Dibunuh oleh Khawarij. Sayyidina Ali tetap mempertahankan khalifahnya walau diasak oleh sebahagian sahabat.
9- Usaha dakwah yang mulia tidak mungkin akan berjalan dengan sistem syura tanpa amir. Ia sangat bertentangan dengan syariat. Jika tiga orang tanpa amir dikatakan akan bersama syaitan mana mungkin jutaan rakan seusaha didalam jemaah yang tiada amir. Berapa banyak syaitan yang akan ada
10- Melantik 3 orang faisalah adalah ijtihad jemaah syura yang dilantik Hadraji 3 ia tidak ada contohnya dalam khulafa rashidin namun berdasarkan pertimbangan syarak dan tuntutan keadaan mereka bertindak demikian. Meraikan maslahat adalah elemen penting dalam pentadbiran. Pernah Aceh diperintah oleh wanita. Sebanyak 7 orang wanita secara berturut2 menjadi sultan . Ulama besar yang hidup pada zaman itu ialah sheikh abd rauf singkili. Beliau membiarkan keadaan itu kerana ada maslahat tertentu namun beliau menjadi penasihat dari belakang. Sehinggalah sampai masanya ia kembali kepada lelaki.
11- Sistem pelantikan secara bergilir kepada tiga orang boleh diambil dari kisah Mutah  .Nabi melantik tiga komandan secara bergilir satu demi satu. Jika si fulan meninggal maka sifulan menjadi ketua.
 12- Sepertimana pengiliran boleh dibuat satu demi satu ia juga boleh dibuat secara penggiliran waktu. Dalam pentadbiran Tabligh ia tidak seketat pentadbiran khalifah yang menjaga semua urusan umat Islam oleh kerana itu ia ada kelonggaran
13- Apabila tinggal Khalid al Walid beliau memegang panji sampai selesai 
14- Imam Mawardi menjadikan peristiwa ini sebagai sandaran dalam pengabsahan perlantika terus secara bergilir mati oleh Khalifah Sulaiman yang melantik Umar bin Abd Aziz selepas beliau wafat dan selepas Umar wafat maka hendaklah disandang oleh anak Sulaiman
15- Tidak perlu sebut nama masyaikh disini mereka adalah guru kepada guru saya
16- Semua ulama bersetuju disamping ilmu faktor keturunan adalah sangat penting dalam soal menjadi khalifah dan keturunan itu pula disyaratkan berketurunan Quraish. Ia berdasarkan sabdaan Nabi kepimpinan adalah milik orang Quraish. Kecuali jika darurat dan tiada yang berketurunan Quraish. Sheikh Ibnu Taymiyah antara yang keluar dari pandangan ijmak yang mensyaratkan kepimpinan diberi kepada Quraish (Fath Mulhim. Mufti Taqi)
17- Didalam kitab-kitab hadis besar terdapat bab khas bertajuk “Imarah@imarat” didalamnya terdapat hadis tentang cara Islam dalam imarat. Imarat sebahagian dari agama jadi jangan dijengkilkan perkataan itu. Dan tidak ada bab syuraiyyat
18- Kita banyak terkeliru dengan perkataan faisalah dan amir. Selalu diulang tiga orang yang diputus itu ialah faisalah bukan amir. Faisalah ini hanya istilah urdu jangan terikat dengannya. Faisalah peringkat mahalah tidak sama faisalah peringkat negeri faisalah peringkat negeri tidak sama faisalah peringkat antarabangsa
19- Adakah kita menganggap orang yang memutuskan peringkat antarabangsa tahap seperti yang di mahalla
20- Amir ialah mereka yang kita patuh keputusannya duduk dibawahnya. Itulah yang kita lakukan kepada faisalah kita@amir kita. Cuma selepas kewafatan Hadraji 3 mereka adalah 3 orang atas maslahat tertentu.
 21- Adakah kita redha berkata bahawa selama 20 tahun lebih jemaah Tabligh tiada amir. Kalau tiada amir bermakna jemaah ini tidak mengikut usul syariat
22- Pertama sekali sebelum saya jawab soalan Bekamist Riduan saya ingin menyatakan bahawa saya malu membincangkan soal siapa sepatutnya ketua ini kerana selama hampir seratus tahun Tabligh tajuk ini tidak pernah dibincangkan dengan sekala begitu besar seperti sekarang ini dan ia biasanya dibahaskan oleh ahli kepartian politik sahaja. Selama ini kita amalkan konsep dengar dan taat
23- Persoalan ini sangat berpotensi memecahbelah umat Islam. Wujudnya Shiah ialah kerana mempersoalkan keabsahan khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman. Sayyidina Usman dibunuh kerana didakwa tidak layak menjadi khalifah. Sayyidina Ali dibunuh sebab yang sama. Keturunan Nabi yang digelar Alawiyyin diburu kerana didakwa cuba merebut kuasa khalifah semasa. Sayyidina Husain juga disebabkan perkara yang sama.
24- Sekarang ini hanya ada dua sahaja jemaah syura atau amir. Saya sudah menyatakan tidak ada sistem dalam Islam satu jemaah digilirkan amirnya sampai 9 orang. Paling banyak 3 sahaja. Sebelum bincang imarah Maulana Saad persoalan yang sama tentang keabsahan jemaah syura. Jemaah syura mana yang melantik mereka. Atau amir mana yang melantik mereka. Maka isu ini tidak selesai.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: